Ce este Sfântul Maslu?

Sfântul Maslu este una din cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii prin care ea se roagă pentru cei bolnavi, care primesc tămăduirea de bolile sufleteşti şi trupeşti, ca şi iertarea păcatelor, în urma mirungerii lor cu untdelemn sfinţit, însotit de rugăciunea preoţilor.

Termenul de ,,Maslu" provine din limba slavă şi înseamnă untdelemn, având în vedere că materia prin care se administrează această lucrare sfinţitoare este untdelemnul sfinţit de regulă de şapte preoţi. Taina şi slujba respectivă poartă denumiri deosebite în Bisericile ortodoxe, după cum acestea accentuează unul din elementele de bază ale slujbei sau efectele ei. Aşa, de pildă, grecii îşi spun rugăciunea untdelemnului, iar slavii - slujba sfinţirii untdelemnului. În cărţile de cult ale Bisericii romano-catolice se folosesc două denumiri: cea de Extrema unctio, adică ungerea cea mai de pe urmă, fiindcă era administrată mai ales celor ce se aflau pe moarte, şi cea de slujba ungerii bolnavilor, întrebuinţată după Conciliul II Vatican, prin care se exprimă concepţia mai nouă a acestei Biserici, referitoare la momentul săvârşit şi la efectele acestei Taine în viaţa credincioşilor.

Aşa cum arată şi denumirea, dar mai ales conţinutul acestei slujbe, ea se săvârşeşte, de regulă, celor bolnavi, aşa cum a fost practica dintotdeauna a Bisericii, încă din vremea apostolică. Cu toate acestea, Taina poate fi săvârşită şi celor sănătoşi fizic, întrucât prin ea se dă şi iertarea păcatelor. De aceea întâlnim în bisericile noastre practica săvârşirii ei şi pentru cei sănătoşi, uneori şi pentru copii.

În cazul în care se administrează numai celor bolnavi, maslul se săvârşeşte la casa acestora sau la spital. Când se administrează şi celor sănătoşi, el se săvârşeşte de obicei în biserică şi se mai numeşte maslul de obşte. Această formă a maslului se practică în toate parohiile, mai ales în săptămâna mare, înainte de Paşti. Cei cărora li se administrează maslul este bine să fie spovediţi înainte de această slujbă.

Fiind o Taină la care participă şi familiile sau rudele celui bolnav, iar la cel de obşte, membrii parohiei, Sfântul Maslu se săvârşeşte, conform tradiţiei ortodoxe, de şapte preoţi. Numărul de şapte are şi un sens simbolic. Pe de o parte, el sugerează cele şapte daruri ale Duhului Sfânt, care se transmit prin rugăciune şi ungere cu untdelemn sfinţit. Pe de altă parte, el aminteşte anumite momente din istoria sfântă a mântuirii legate de acest număr: cei şapte preoţi care au înconjurat de şapte ori Ierihonul pentru a cădea, rugăciunea rostită de şapte ori de proorocul Ilie pentru ploaie ş.a. De aceea, slujba cuprinde şapte pericope de Apostol, şapte de Evanghelie şi şapte rugăciuni, urmate de şapte ungeri. Dacă numărul de şapte este greu de realizat, la nevoie Maslul poate fi slujit numai de cinci sau de trei preoţi, dar în nici un caz de unul singur, intrucât contravine tradiţiei.

BISERICA ŞI CULT pe înţelesul tuturor” Preot Prof. Dr. NICOLAE NECULA, Editura Europartner, ISBN 973-97175-5-1