Ce sunt ,,Blestemele” Sfântului Vasile cel Mare?

La 1 ianuarie, Biserica ortodoxă prăznuieşte pe lângă sărbătorirea tăierii împrejur a Mântuitorului Hristos, şi cea a Anului Nou şi pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, mort la anul 379. El este unul dintre cei mai mari şi mai profunzi teologi ai epocii de aur a Bisericii creştine. Scrierile lui în domeniul exegezei biblice şi cele cu conţinut dogmatic sau moral rămân adevărate pietre de hotar şi temelii solide ale învăţăturii creştine ortodoxe. De la el ne-a rămas Liturghia care-i poartă numele şi care se săvârseşte de zece ori pe an.

Dar Sfântul Vasile cel Mare este cunoscut în cultul Bisericii Ortodoxe şi prin rugăciunile cunoscute sub numele: ,,Moliftele Sfântului Vasile cel Mare pentru cei care pătimesc de la diavol şi pentru toată neputinţa".

Ce sunt acele molifte? Aşa cum le arată şi numele, sunt rugăciuni, termenul fiind de origine slavă. Ele au un specific deosebit şi anume acela că sunt citite sub formă de blestem asupra duhului şi puterii celui rău, adică a diavolului, de unde şi numele de ,,blestemele Sfântului Vasile". Dar ele rămân totuşi rugăciuni pentru înlăturarea sau alungarea diavolului şi a lucrării lui. Ele sunt în număr de trei, dintre care a doua începe chiar cu cuvintele: ,,Te blestem pe tine, începătorul. răutăţilor", arătând diversele feluri şi forme prin care diavolul poate să lucreze sau să-şi facă simţită prezenţa în viaţa credincioşilor. Moliftele Sfântului Vasile, frumoase şi bogate în conţinut teologic, sunt o dovadă de netăgăduit a credinţei dintotdeauna a Bisericii în existenţa şi lucrarea celui rău. Ele sunt foarte mult solicitate de către credincioşi, fiindcă sunt rostite sub formă de blestem al duhului necurat şi de eliberare de sub stăpânirea celui rău.

Când se citesc aceste molifte? Aşa cum indică şi cartea de cult numită Molitfelnicul, în ziua de 1 ianuarie, când se face pomenirea Sfântului Vasile. Ele se rostesc solemn prin îngenunchere la sfârşitul Sfintei Liturghii din acea zi. De asemenea, se mai citesc odată cu săvârşirea slujbei aghiasmei celei mici sau a sfeştaniei în casele credincioşilor, mai ales în perioada de după Anul Nou sau în Postul Paştelui. Se mai citesc legate şi de slujba Maslului săvârşit în biserică sau la casele celor bolnavi, ori în legătură cu slujbele săvârşite celor ce sunt tulburaţi şi supăraţi de farmece şi duhuri necurate.

Aşa cum le arată şi titlul, ele sunt solicitate de credincioşi atunci când se crede că într-o casă, într-o familie sau în viaţa lor s-ar manifesta lucrarea şi prezenţa celui rău. Este scopul principal pentru care au fost alcătuite. De aceea subliniern faptul că nu sunt altceva decât rugăciuni care trebuie citite numai în cazuri de excepţie şi nu pentru orice întâmplare rea sau neplăcută din viaţa noastră.

Şi să nu uităm un lucru! Pentru înlăturarea răului din existenţa fiecăruia dintre noi nu este suficientă simpla lor citire, ca o rostire magică, ci şi dorinţa noastră de a ne elibera de păcat, sub orice formă.

BISERICA ŞI CULT pe înţelesul tuturor” Preot Prof. Dr. NICOLAE NECULA, Editura Europartner, ISBN 973-97175-5-1